Tozlaşma nedir?

Polen tanelerinin dişi organın stigma (kabul organı)sına ulaşması. Bu olay döllenme olayının meydana gelebilmesi için ilk kademedir. polen taneleri değişik yollarla stigma üzerine gelir. Poleni rüzgarlar aracılığıyle taşınan bitkilere anemofil (anemogam) bitkiler denir. Bunların polenleri yuvarlak ve düzdür. Aynı zamanda çiçekleri de kokusuz ve gösterişsizdirtozlaşma

Poleni böceklerle taşınan bitkilere entomofil (entomogam) bitkiler denir. Bu çiçekler parlak renklerde ve kokuludurlar.

Poleni su aracılığıyle taşınan bitkilere hidrofil (hidrogam) bitkiler denir. Daha çok su bitkilerinde görülür.

Kuşlarla poleni taşınan bitkilere ornitofil (ornitagam) bitkiler denir.

Bir çiçeğin dişi organının aynı çiçeğin poleni tarafından döllenmesine kendi kendine döllenme denir. Buna karşılık bir çiçeğin dişi organının aynı ferdin veya bitkinin başka bir ferdinin, bir çiçeğinin poleniyle döllenmesine çapraz döllenme adı verilir. Tabiatta kendi kendine döllenmeye nadir rastlanır.

Sözlükte "tozlaşma" ne demek?

1. Tozlaşmak eylemi.
2. Erkekorganlardaki çiçektozunun, rüzgar ya da böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme.

Tozlaşma kelimesinin ingilizcesi

n. pollination, efflorescence

--Reklam--